Misyonumuz 

Bölümümüzün öncelikli hedefi öğrencilerin güvenilir akademik bilgilere ulaştırılması, bu bilgilerin etkili bir şekilde kazanımı ve içselleştirilmesi için uygun ortamın sağlanmasıdır. Böylece, ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, psikoloji ve ilgili alanlarda temel bilgi birikimine sahip, duyarlı, farklılıklara saygı duyan, ayakları yere sağlam basan, bilgilerini pratiğe dönüştürebilen, bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünme becerisine sahip, temel araştırma becerilerini edinmiş, kararlarını etik prensipler dahilinde alabilen psikologlar ve akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, yapılan araştırmalar sonucu üretilen bilgilerin eğitimler ve sempozyumlar aracılığıyla toplumun ve insanlığın yararına sunulması da hedeflerimiz arasındadır. 

Vizyonumuz

Misyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda etkili yöntem, paradigma ve kuramlar geliştirerek evrensel anlamda alana katkı sağlayan, disiplinler ve kültürlerarası çalışmalarda iş birliği için öncelikli olarak tercih edilen, verdiği eğitim ve kullandığı yöntemlerle model olarak gösterilen, eğitimdeki başarısının yanı sıra kapsayıcı ve etkili araştırmalar yaparak insanlık ve toplum yararı için politikalar üretilmesine ön ayak olan yani hem ulusal hem de uluslararası platformlarda öğrencisi, çalışanı ve mezunu olmaktan onur duyulan bir psikoloji bölümü olmaktır.