Araştırma alanlarının genel görünümü
 
Uygulamalı Psikoloji
 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Set
Kişilik bozuklukları
Cinsel işlev bozuklukları
LGBTİ bireyler ve aileleri ile terapötik çalışma
Evlilik / aile / ilişki terapisi
Bağlanma ve psikopatoloji
Homofobi
Öz anlayış (self-compassion)
 
Arş. Gör. Özlem Ergin
Psikolojik testler
Projektif testler (Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi)
Psikolojik değerlendirme
Psikolojik test raporlama
Adli psikolojik değerlendirme
Bilirkişilik
Cinsel terapi
Bilişsel davranışçı terapi
Travma
 
Gelişim Psikolojisi
 
Dr. Öğretim Üyesi Hilal Karabulut
Yaşam boyu gelişim
Kişilik ve sosyal-duygusal gelişim
Baba katılımı
Babalık
Annelik bekçiliği
Annelik
Ebeveynlik
Ebeveyn tutumları
Bağlanma
Doğum öncesi annelik beklentileri
Doğum öncesi babalık beklentileri
Psikodrama
 
Öğr. Gör. Dr. Aylin Özdeş
Yaşam boyu bilişsel ve duygusal gelişim
Otobiyografik bellek
Episodik bellek
Çocukluk çağı amnezisi
Geçmiş ve geleceğe zihinsel zaman yolculuğu
Karar verme mekanizmaları
 
Arş. Gör. Şıvganur Kirman
Ebeveyn tutumları
Bağlanma
Ebeveyn çatışması
Sosyo-duygusal gelişim
 
Arş. Gör. Gizem Koç
Risk altındaki çocukların sosyo-duygusal gelişimi
Davranım bozuklukları
Akran stresiyle baş etme
Ebeveynlik
Mizaç
Bağlanma
 
Deneysel Psikoloji
 
Arş. Gör. Eda Bağcı
Sahte hatıralarda (false memories) kişiler arası farklılıklar
Farkındalık meditasyonu (mindfulness meditation) ve bilişsel süreçler ilişkisi
Kişiye ait bir özellik olarak farkındalık (trait mindfulness) ve bilişsel süreçler ilişkisi
 
Arş. Gör. Nurdan Ulusoy
Görgü tanıklığında bellek performansı
Bellekte sosyal uyum (memory conformity)
Yönetici işlevler
Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS)
Risk alma davranışı
 
Sosyal Psikoloji
 
Arş. Gör. Yakup Azak
Kimlik çalışmaları
Göç ve kültürlenme
Ahlak psikolojisi
Tolerans